Sbatax-il Ħadd matul is-Sena ‘B’ – Festa San Ġużepp

Programm tal-Festa ta’ San Ġużepp

  • Il-Ħadd, 25 ta’ Lulju – JUM IL-FESTA:8.00am Quddiesa Kantata Solenni, immexxija mill-Arċipriet Fr. Daniel Cardona u wara l-Vanġelu jintiseġ il-paniġierku fuq San Ġużepp mill-Kan. Fr Reno Muscat O.P.
  • 10.00am Quddiesa bis-sehem tat-tfal
  • 11.00am Quddiesa.
  • 7.00pm Quddiesa Solenni tal-Għeluq tal-Festa u Barka Sagramentali

Kors ta’ Kana

Fadal xi postijiet għal dawk li jixtiequ japplikaw għall-kors ta’ Kana li se jsir f’Ottubru. Infakkru li il- kors ta’ Kana għandu jsir kemm hu possibli tal- inqas sentejn qabel it-tieġ. Min hu interessat l-m applikazzjonijiet mill-uffiċċju parrokkjali.

Ġutnata għal Għawdex

Fil- 5 ta’ Awwissu. Tluq fis-7.00am Min hu interessat ikellem lill-grupp tal-fundraising.

Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem matul din il-ġimgħa: Jessie Mifsud Ġanni Dimech u Philip Psaila. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem.

Leave a Reply