Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena ‘B’

Festa tar-Rużarju

Il-Ħadd, 3 ta’ Ottubru, niċċelebraw il-Festa tal-Madonna tar-Rużarju fil-Parroċċa tagħna b’ċelebrazzjoni ta’ Quddiesa konċelebrata Solenni fis-7.00pm segwita bil-Barka Sagramentali. Se jieħu seħem il- Kor parrokkjali.

Ruzarju Quddiem Ġesu Sagramentat fix-xahar ta’ Ottubru

Matul dan ix-xahar dedikat lill-Madonna tar-Rużarju, ir-Rużarju ser jingħad quddiem Gesu’ sagramentat nofs siegħa qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija. It-Talba tar-Ruzarju ssir skont l-intenzjonijiet tal-Papa u tal-Isqfijiet.

Sagrament tal- Griżma tal-Isqof

Fil-quddiesa tal-Ħadd (10 ta’ Ottubru) tal-5.00pm, se jkollna l-aħħar ċlebrazzjoni tal-Ġrizma tal-Isqof għall-adoloxxenti tagħna. Tajjeb li nitolbu għalihom.

Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem matul din il-ġimgħa: Philippa Camilleri u Gemma Attard…Agħtihom O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem.

Leave a Reply