Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Tberik ta’ l-Annimali

Il-Ħadd filgħodu, 2 ta’ Ottubru, fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Franġisk u Jum il-Ħolqien, qed nistiednu lit-tfal biex iġibu l-pets u l-annimali tagħhom biex jitbierku fil-quddiesa tal-10.00am li se tkun iċċelebrata fuq iz-zuntier tal-knisja. Qed nistiednu lit-tfal biex iġibu magħhom ikel tal-annimali biex dan jingħata lill-għaqdiet li jgħinu annimali abbandunati.

Festa tal-Madonna tar-Rużarju

Il-Ħadd filgħaxija, 2 ta’ Ottubru, niċċelebraw il-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fl-4.30pm tingħad it-talba tal-Għasar, fil-5.00pm quddiesa kantata bis-sehem tal-Kor Parrokkjali u wara purċissjoni bix-xbiha tal-Madonna akkumpanjata bit-talba tar-Rużarju. Wara l-purċissjoni jkun hawn il-quddiesa tas-7.00pm.

Adorazzjoni u Rużarju

Il-Ġimgħa, 7 ta’ Ottubru, tkun l-ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddiesa tat-8.00am se jkun hawn ħin ta’ adorazzjoni u rużarju quddiem Ġesù Sagramentat. Dakinhar tkun ukoll il-festa liturġika tal-Madonna tar-Rużarju. Matul ix-xahar ta’ Ottubru jingħad ir-Rużarju kuljum quddiem Ġesù espost fis-6.30pm qabel il-quddiesa.

Day Centre għall-Anzjani

Minn nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Ottubru se jinfetaħ Day Centre għall-anzjani fis-sala għand is-sorijiet. Din l-inizjattiva qed issir b’kollaborazzjoni bejn il-Parroċċa u l-Kunsill Lokali. Id-Day Centre ikun miftuħ kull nhar ta’ Ġimgħa bejn id-9.00am u nofsinhar. L-anzjani huma mistiedna li jattendu.

Griżma ta’ l-Isqof

Nhar is-Sibt, 8 ta’ Ottubru, fil-5.00pm jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Griżma. Il-quddiesa tal-5.30pm se ssir fis-Sala Parrokkjali (id-Domus). Il-Ħadd fid-9.30am u fil-5.00pm jiġi ċċelebrat ukoll is-sagrament tal-Griżma. Nifirħu lil dawk li se jirċievu dan is-Sagrament u nitolbu għalihom.

Ġabra Speċjali

Fl-Ewwel Ħadd tax-Xahar, issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-knisja. Bħalma tafu għaddej xogħol ta’ restawr li jitlob ħafna spejjeż, għaldaqstant l-offerti li tagħtu huma apprezzati ħafna. Grazzi tal-għajnuna tagħkom.

Nitolbu għal ħutna Bernardina Ciantar, Philip Moran, Carmen Kerr u Mary Vella, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply