Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena ‘B’

Festa tar-Rużarju

Nhar il-Ħadd li ġej niċċelebraw il-Festa tal-Madonna tar-Rużarju fil-Parroċċa tagħna. Bi tħejjija għall-festa, nhar l-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa (se jkun hawn tieġ), huma jiem ta’ tridu fil-Quddiesa tas-7.00pm. Il- Ħadd fis-7.00pm ikollna Quddiesa Solenni segwita bil-Barka Sagramentali.

Rużarju Quddiem Ġesu Sagramentat fix-xahar ta’ Ottubru

Matul dan ix-xahar ir-Rużarju ser jingħad quddiem Ġesu’ sagramentat nofs siegħa qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija. It-Talba tar-Rużarju ssir skont l-intenzjonijiet tal-Papa u tal-Isqfijiet.

Sagrament tal-Griżma tal-isqof

Il-quddiesa tas-Sibt li ġej fis-7.00pm,  tal-Ħadd fid-9.00am u tal-5.00pm se ssir  fihom  iċ-Ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-Ġriżma tal-Isqof lill-adoloxxenti tagħna. Tajjeb li nitolbu għalihom.

Il- Ħadd li ġej (3 ta’ Ottubru)  minħabba il-Griżmi l-quddiesa tat-tfal se ssir fl-10.30am u wara il-quddiesa li jimss  tkun fil-11.30am

Nirringrazzjawkom tal-Ġabra b’risq l-Art Imqaddsa li laħqet is-somma ta’ €1500

Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem matul din il-ġimgħa: Giuzeppa Vella, Emanuel Aquilina, Frans Attard u Carmena Mifsud. Agħtihom O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem.

Leave a Reply