Solennita’ ta’ Kristu Sultan

Festa ta’ Kristu Sultan

Il-Ħadd, 20 ta’ Novembru, Monsinjur Arċisqof se jmexxi ċelebrazzjoni ta’ talb fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fil-5.00pm. Infakkru fl-istedina għaż-żgħażagħ kollha tal-parroċċa għall-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Arċipretali fl-okkażjoni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ.

Adorazzjoni

Nhar it-Tlieta, 22 ta’ Novembru fl-10.00am ikun hemm l-Adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet.

Laqgħa Grupp Żgħażagħ ta’ Warda

Nhar it-Tlieta, 22 ta’ Novmebru, se ssir laqgħa oħra mill-Grupp taż-Żgħażagħ Ta’ Warda għall-adolexxenti tal- Form 2 / Year 8 fis-7.00pm. Din id-darba l-laqgħa se ssir fis-Sala tad-Dar San Ġużepp (taħt l-Uffiċċju Parrokkjali). Min jixtieq iktar informazzjoni dwar dan il-grupp jista’ jkellem lil Fr Mario Dimech.

Quddies għar-Romol

Nhar il-Ġimgħa, 25 ta’ Novembru, għall-quddiesa tas-6.30pm nistiednu lir-romol kollha biex nitolbu għall-għeżież tagħhom mejtin. Tistgħu tiktbu l-ismijiet tal-għeżież tagħkom fis-sagristija biex jissemmew fil-bidu tal-quddiesa.

Avvent 2022

Minn nhar il-Ħadd 27 ta’ Novembru, nagħtu bidu għaż-żmien tal-Avvent bi preparazzjoni għall-Milied. Matul is-Sibtijiet tal-Avvent, fil-5.00pm qabel il-quddiesa, nitolbu flimkien it-talba tal-Għasar. L-Għasar huwa t-talba uffiċċjali tal-Knisja ta’ filgħaxija. Nistedinkom tkunu fil-knisja ftit qabel il-5.00pm. Il-Ħadd fil-quddiesa tad-9.30am isir it-tberik tal-Girlanda tal-Avvent. It-tfal huma mistiedna jġibu il-girlanda tagħhom biex titbierek waqt il-quddiesa.

Leave a Reply