Solennita’ ta’ Marija Omm Alla – Sena A

Adorazzjoni

Nhar il-Ħamis li ġej, 5 ta’ Jannar, lejlet l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, ikollna adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat fis-6.00pm qabel il-quddiesa. Il-Ġimgħa, wara l-quddiesa tas-7.00am, ikollna adorazzjoni fis-skiet sa qabel il-quddiesa tat-8.00am.

Festa tal-Epifanija

Nhar il-Ħadd li ġej, 8 ta’ Jannar, niċċelebraw il-Festa tal-Epifanija. Dakinhar se niċċelebraw il-wasla tal-Maġi qabel il-quddiesa tad-9.30am. Qed nistiednu lill-familji bit-tfal biex jinġabru fiċ-Ċentru Ta’ Warda fid-9.15am sabiex jakkumpanjaw lill-Maġi sal-Knisja. It-tfal jistgħu jilbsu wkoll ta’ slaten maġi. Inħeġġu lill-familji jieħdu sehem. 

Attivita taż-żgħażagħ tal-Leġjun ta’ Marija

Nhar il-Ħadd 8 ta’ Jannar mid-9.00am sal-11.30am, iż-żgħażagħ tal-Leġjun ta’ Marija għandhom l-attivita’ bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani. Aktar informazzjoni ssibuha fin-noticeboards tal-knisja. Dakinhar ukoll se tiġi ċċelebrata quddiesa għaż-żgħażagħ fis-7.00pm fil-Knisja Arċipretali. Nistiednu liż-żgħażagħ kollha tal-parroċċa tagħna sabiex jieħdu sehem.  

Jum Dinji taż=Żgħażagħ f’Lisbona

Infakkru lil dawk iż-żgħażagħ li huma interessati li jattendu l-Jum Dinji taż-Żgħażagħ ġewwa Lisbona, il-Portugall, f’Awwissu li ġej, sabiex jiksbu aktar informazzjoni mis-Sagristija jew minn fuq il-paġna ta’ Facebook tal-parroċċa.

Ġabra għar-refuġjati

L-offerti ta’ flus li ngħataw b’riżq ir-refuġjati laħqu s-somma ta’ €1,475. Minbarra dawn il-flus, inġabar ammont kbir ta’ għotjiet ta’ ikel, bħalma stajtu taraw qabel il-Milied fuq l-altar tal-Kunċizzjoni. Patri Dijonisju Mintoff jirringrazzja lill-komunità parrokkjali tagħna għal din il-ġenerożità.

Ġabra lejlet il-Milied

Il-ġabra f’lejlet u nhar il-Milied laħqet is-somma ta’ €2,335. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożita’ tagħkom.

Ġabra għad-Dar tal-Providenza

Il-ġbir kollu li qed isir fil-quddies f’dan it-tmiem il-ġimgħa jkun b’riżq id-Dar tal-Providenza. Ilkoll nafu kemm din id-dar teħtieġ għajnuna biex toffri servizz tajjeb u professjonali lir-residenti li jgħixu fiha. Inkun ġenerużi fl-għotjiet tagħna.

Leave a Reply