Tielet Ħadd tal-Għid – Sena B

Quddies Live Streaming

L-Arċipriet jixtieq jirringrazzja liż-żgħażagħ tas-sezzjoni IT tal-Kazin San Filep li meta l-Knejjes  kienu magħluqin għall-quddies għall-pubbliku, għinuna biex nitrasmettu l-quddies kuljum live-steaming. Jirringrazzja ukoll lis-sezzjonijiet żgħażagħ tal-Kazin 12 th May u tal- Kazin San Guzepp li flimkien maż-żgħazagħ tal- Kazin San Filep trasmettew il-Quddiesa tad-Duluri u r-Ruzarju, kif ukoll it-Tridu tal-Għid. Grazzi tassew.

Quddiesa

Issa li reġgħu nfetħu il-Knejjes għall-Quddies , infakkru li dejjem għandna nirrispettaw r-restrizzjonijiet mitluba minnha.

Infakkru li l-Knisja Arċipretali tista’ tilqa’ fiha sa’ 250 persuna għal kull quddiesa. Għaldastant, nħeġġukom biex  ma titilfux din l-opportunita’ li niltaqgħu fil-kommunitajiet tagħna biex nitolbu flimkien.

Ħinijiet tal-Quddies

  • Il- Ħadd  – 7.00, 8.00, 9.00,10.00 (tat-Tfal) u 11.00 am u 6.00 u 7.00pm
  • Mit-Tnejn sal- Ġimgħa  – 6.00am, 7.00am,8.00am u 7.00pm
  • Is-Sibtijiet 7.00 u 8.00 am u 5.30 u 7.00pm

Sakemm navzaw mod ieħor, l-għaqdiet ma għandhomx jiltaqgħu fiżikament.

Nitolbu għall-ħuna Philip Bugeja li għadda għall-ħajja ta’ dejjem matul din il- ġimgħa. Agħtih O Mulej id-dawl ta’ dejjem.

Leave a Reply