Tletin Ħadd matul is-Sena ‘B’

Jum il-Missjoni

Dan il-Ħadd qed niċċelebraw JUM IL-MISSJONI. Ningħaqdu ma’ ħutna nsara fid-dinja kollha fit-talb għall-ħidma Missjunarja li ssir mill-Knisja fid-dinja. Infakkru li l-ġbir kollu li se jsir f’dan il-weekend, se jkun kollu għall-Missjoni. Xieraq li ngħinu bl-offerti tagħna. Bħal dejjem inħeġġukom sabiex tkunu ġenerużi. L-envelops li tqassmu fi djarna tistgħu iġibuhom il- Knisja.

Rużarju fil-Pjazza ta’ Ħal Dwieli

Minn nhar it-Tnejn sal-Ġimgħa il-Leġjun ta’ Marija se jorganizza it-talba tar-Rużarju fil-pjazza ta’ Ħal Dwieli filgħaxija. Mit-Tnejn sal-Ħamis jingħad fis-6.30pm u il-Ġimgħa jingħad fis-6.00pm u wara tiġi ċċelebrata quddiesa.

Quddiesa b’talb għall-fejqan

Nhar l-Erbgħa fis-Santwarju Qalb ta’ Ġesu’ ser issir quddiesa b’talb għall-fejqan minn Fr David Borg ofm Conv. Tibda fis-6.00pm.

Laqgħa Kummissjoni Familja

Il-Kummissjoni Familja qed torgaiżża laqgħa nhar il-Ġimgħa, fis-7.15 filgħaxija fis-Sala ta’ dar San Ġużepp (taħt l-Uffiċċju Parrokkjali) bit-tema “Familja Aħjar”.

Nitolbu għal ħutna Carmel Said u Luċija Caruana li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem. Agħtihom O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem.

Leave a Reply