Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

Ġurnata Missjunarja

Il-Ħadd, 23 ta’ Ottubru, l-Knisja mad-dinja kollha tiċċelebra l-Ġurnata Missjunarja. L-Opri Missjunarji Pontifiċji (illum magħrufin bħala MISSIO) jgħinu diversi missjunarji, kemm Maltin u oħrajn, li jitolbu għajnuna biex jibnu knejjes, iżommu skejjel, iwaqqfu sptarijiet u jikkuraw morda, jassistu u jilqgħu fi djar apposta familji u tfal abbandunati u jipprovdulhom il-bżonnijiet l-aktar essenzjali. Għaldaqstant, bil-ġbir li jsir fil-quddies bejn illum u għada, inkunu qed ngħinu din il-ħidma missjunarja tal-Knisja f’dawk il-pajjiżi fejn hemm bżonn ħafna assistenza.

Se nfakkru din il-ġurnata b’mod speċjali waqt il-quddiesa , fl-10.00am għat-tfal u l-familji. Fil-quddiesa se niltaqgħu ma’ xi sorijiet li ġejjin mill-Kenja li hija art tal-missjoni. Inħeġġu lill-familji biex jattendu. 

Quddie snhar ta’ Ħadd

Sakemm ma jkunx avżat mod ieħor, nhar ta’ Ħadd qed jerġa’ jkun hawn il-quddiesa tal-5.30pm.

Laqgħa għall-Koppji Miżżewġin

Nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Ottubru, se ssir laqgħa għall-koppji miżżewġin, fis-7.00pm, fis-sala taħt l-Uffiċċju Parrokkjali. Il-kelliem se jkun l-Arċipriet.

Festa tal-Qaddisin Kollha

It-Tlieta 1 ta’ Novembru, Festa tal-Qaddisin Kollha, se ssir quddiesa għat-tfal fil-Knisja Arċipretali fil-5.00pm. Qed nistiednu lit-tfal jiġu lebsin tal-qaddis/a favorit/a tagħhom jew jiġu lebsin ilbies abjad. Wara l-quddiesa se jiġi organizzat ukoll party għat-tfal fis-Sala Dun Mikiel Xerri. Dawk il-ġenituri li jixtiequ jibbukkjaw lil uliedhom għall-party jistgħu jagħmlu dan jew fis-sagristija jew minn fuq il-paġna ta’ Facebook tal-parroċċa.

Nitolbu għal ħutna Abram Falzon u Emanuel Ciappara, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply