Tlettax-il Ħadd matul is-Sena A

Laqgħa għall-ġita tal-Polonja

Nhar it-Tlieta 4 ta’ Lulju se ssir laqgħa għal dawk li nkitbu għall-ġita tal-Polonja. Il-laqgħa se ssir fis-sala għand is-sorijiet fil-5.00pm.

Ġabra għall-Papa

Il-ġbir li sar il-Ħadd li għadda bħala Offerta għall-Papa laħaq is-somma ta’ €2,300. B’din il-ġabra, li ssir mad-dinja kollha fil-Knisja, il-Papa jkun jista’ jifrex il-ħidma tiegħu ta’ karita’ ma’ dawk milqutin minn diżastri naturali, gwerer u emerġenzi oħra.

Ħarġiet għall-Baħar

Infakkru fil-ħarġiet għall-baħar kull nhar ta’ Tlieta wara nofsinhar organizzati mill-Grupp tal-Fundraising. L-ewwel ħarġa se tkun nhar it-Tlieta li ġej. Tluq fit-8.30am minn ħdejn il-posta. Min hu interessat ikellem lil xi ħadd mill-membri.

Laqgħa fl-Iskola Primarja

Nhar l-Erbgħa 5 ta’ Lulju bejn l-4.30pm u s-7.00pm se ssir laqgħa fl-iskola primarja bit-tema Qatt mhu Tard. Din il-laqgħa għandha l-iskop li tippromwovi l-edukazzjoni u l-ħiliet tul il-ħajja għal kull età. Aktar dettalji mill-Kunsill Regjonali tal-Punent (Tel: 2226 6603).

Leave a Reply