Tlettax-il Ħadd Matul is-Sena ‘B’

Tender restawr tal-koppla

Infakkru li t-Tender tar-Restawr tal-Koppla tal-Knisja Arċipretali  ġie ppubblikat. Wieħed jista’ jakkwista dan id-dokument mill-website tal-Knisja sas-16 ta’ Lulju 2021. Jekk  xi ħadd jaf b’xi kuntrattur tal-affari tiegħu u kapaċi għal dan ix-xogħol, mħeġġin biex tinfurmawh.

Quddies Fis-Sajf

Kif nagħmlu f’kull sajf f’Lulju, il-Ħdud filgħaxija jibda’ jkollna quddiesa waħda, dik tas-7.00pm. Il- bqija il-quddies jibqa’ bħas-soltu.

Fannijiet Fil- Knisja

Il- Fannijiet fil-Knisja qiegħdin hemm biex jintużaw. Jekk xi ħadd idejqu il-fan isib post il-bogħod mill-fan u mhux jitfih. Napprezzaw il-kooperazzjoni tagħkom u għas-sens komun.

Ilbies fil-Knisja

Nifhmu issa li s-sħana bdiet tikkarga sew, pero mportanti li fil- Knisja niġu liebsa bi lbies li jixraq id-dar ta’ Alla.

Flimkien Lulju 2021

Ngħarrfukom li l-magazin Flimkien ta’ Lulju, għalkemm għadu mhux qed jitqassam fid-djar, minn dan ix-xahar tistgħu terġgħu ssibuh fil-bieb tal-knisja. Jekk jogħġobkom tieħdux aktar minn kopja waħda kull familja, għax in-numru huwa limitat.

Min irid jista’ jaqra dan il-magażin online billi. jagħfas hawn

Il-Ġabra speċjali għal din il-ġimgħa hija għall-Papa.

Leave a Reply