Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena ‘B’

Laqgħa Kunsill Pastorali Parrokjali

Nhar it-Tnejn jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7.00pm.

Assemblea Djoċesana

Nhar il-Ħamis se ssir l-Assemblea Djoċesana taħt it-tmexxija ta’ Monsinjur Arċisqof. Din l-Assemblea hija parti mill-proċess ta’ tiġdid fl-Arċidjoċesi Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed. Nitolbu ħalli din il-laqgħa, bir-rappreżentanza tal-oqsma differenti tal-Knisja f’Malta, tħalli frott fil-ħidma pastorali tal-Knisja.

Adorazzjoni

Il-Ħamis fis-6.00pm, fil-Knisja Arċipretali ikun hawn Adorazzjoni quddiem Ġesu’ Ewkaristija bi preparazzjoni għall-Festa ta’ Kristu Sultan.

Quddiesa b’suffraġju għall-mejtin

Nhar il-Ġimgħa l-quddiesa tas-6.30pm fil-Knisja Arċipretali tkun b’suffraġju għal dawk li mietu minn Novembru tas-sena l-oħra ’l hawn. Fil-bidu tal-quddiesa jissemmew l-ismijiet ta’ dawn ħutna b’tifkira tagħhom. Il-qraba huma mħeġġa sabiex jattendu.

Laqgħa għall-Koppji Miżżewġa

Nhar il-Ġimgħa fis-7.15pm se ssir laqgħa oħra għall-koppji miżżewġa f’Dar San Ġużepp. Imexxi l-laqgħa s-Sur Nikol Baldacchino.

Quddies għaż-Żgħażagħ

Il-Ħadd li ġej nagħlqu s-Sena Liturġika tal-Knisja bil-festa ta’ Kristu Sultan. Monsinjur Arċisqof se jmexxi ċelebrazzjoni ta’ talb fil-Knisja ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid, fil-5.00pm. Il-Q.T. il-Papa ddedika din il-ġurnata bħala l-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Għaldaqstant, f’din l-okkażjoni nixtiequ nagħmlu stedina speċjali liż-żgħażagħ tal-parroċċa tagħna għall-quddiesa tas-7.00pm. 

Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja   

Is-Segretarjat tal-Edukazzjoni javża li fis-16 ta’ Novembru se jiġu ppubblikati r-regolamenti għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta għas-sena skolastika 2022-2023. Aktar informazzjoni fuq in-noticeboards tal-Knisja u l-website www.knisja.mt.

Ġabra Speċjali

Il-ġabra li saret nhar il-Ħadd waqt iċ-ċerimonja tal-pussess, flimkien ma’ offerti oħra li ngħataw b’riżq id-Dar tal-Providenza u s-Seminarju, laħqet is-somma ta’   €1,850.

Nitolbu għal oħtna Gertrude Cauchi li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply