Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

Quddiesa fiċ-Ċimiterju ta’ Sant’Andrija

Il-Ħadd 13 ta’ Novembru fl-4.00pm ikun hemm quddiesa fiċ-ċimiterju ta’ Sant’Andrija u wara jsir it-tberik tal-oqbra.

Festa San Martin

Il-Ħadd 13 ta’ Novembru fil-quddiesa tad-9.30am niċċelebraw il-festa ta’ San Martin, qaddis tal-Karita’. Inħeġġu lill-familji bit-tfal sabiex jattendu. Nistiednu lit-tfal biex iġibu magħhom għotjiet tal-ikel biex jingħataw lil nies fil-bżonn fil-parroċċa tagħna. 

Laqgħa Kunsill Pastorali Parrokjali

It-Tnejn, 14 ta’ Novembru jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7.00pm.

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja

Nhar it-Tlieta , 15 ta’ Novembru, jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-9.30am fis-Sala taħt l-Uffiċċju Parrokkjali.

Laqgħa għall-Ġenituri li ser jagħmlu l-Griżma

Nhar il-Ħamis, 17 ta’ Novembru, se ssir l-ewwel laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jirċievu l-Griżma s-sena d-dieħla. Il-laqgħa se ssir fis-Sala Parrokkjali (id-Domus) fis-7.00pm.

Ftuħ taċ-Ċentru għal persuni bi bżonnijiet speċjali

Minn nhar il-Ġimgħa, 18 ta’ Novembru, se jerġa’ jiftaħ iċ-Ċentru għal persuni bi bżonnijiet speċjali. Il-Grupp jiltaqa’ bejn il-5.00pm u s-7.00pm f’Villa San Filep.

Laqgħa għall-koppji miżżewġa

Il-Ġimgħa, 18 ta’ Novembru, fis-7.00pm se ssir laqgħa oħra għall-koppji miżżewġa fis-sala taħt l-Uffiċċju Parrokkjali. Il-kelliem se jkun in-Nutar Philip Ellul.

Vestizzjoni tal-Abbatini

Nhar is-Sibt, 19 ta’ Novembru, 15-il tifel u tifla mill-parroċċa tagħna se jagħmlu l-Vestizzjoni tal-Abbatini fil-quddiesa tas-6.30pm fil-Knisja Arċipretali. Ħdax minn dawn it-tfal se jingħaqdu mal-grupp tal-abbatini għall-ewwel darba. Nifirħulhom u nitolbu għalihom.

Għeluq tas-Sena Liturġika tal-Knisja

Il-Ħadd, 20 ta’ Novembru, nagħlqu s-Sena Liturġika tal-Knisja bil-festa ta’ Kristu Sultan. Monsinjur Arċisqof se jmexxi ċelebrazzjoni ta’ talb fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fil-5.00pm.

Jum Dinji taż-Żgħażagħ

Nhar il-Ħadd 20 ta’ Novembru huwa l-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Għaldaqstant f’din l-okkażjoni nixtiequ nagħmlu stedina speċjali liż-żgħażagħ tal-parroċċa tagħna għall-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Arċipretali.

Prietka tal-Milied

Il-ġenituri tat-tfal li għandhom bejn 8 u 9 snin (Year 4 u 5 fl-iskola) u li uliedhom jixtiequ jagħmlu l-Prietka tal-Milied, huma mitluba li jiktbu lil uliedhom fis-sagristija jew fl-Uffiċċju Parrokkjali. Minħabba li daħal ftit iż-żmien, hemm ċans sa nhar il-Ħadd 20 ta’ Novembru.

Ġabra Speċjali

Il-ġabra speċjali li saret nhar il-Ħadd għall-knisja kienet ta’ € 1,745. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.

Nitolbu għal ħutna Dorianne Bartolo u Joe Micallef, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply