Tlugħ il-Mulej fis-Sema – Sena B

Festa Liturġika San Filep

Il-Ħadd 12 ta’ Mejju niċċelebraw il-Festa Liturġika ta’ San Filep. Fid-9.15am nilqgħu lill-Arċisqof Emeritu Mons. Ġorġ Frendo u fid-9.30am ikun hawn il-quddiesa solenni tal-festa.

Qegħdin niċċelebraw ukoll Jum l-Omm. F’din il-ġurnata, iċ-Ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesù jkun miftuħ mis-7.00am sat-3.30pm.

L-Ewwel Tqarbina

Is-Sibt 18 ta’ Mejju fl-4.30pm ikollna l-Ewwel Tqarbina għall-bniet u l-għada l-Ħadd għas-subien fid-9.15am. Nifirħu lil dawn it-tfal u nitolbu għalihom. Bi preparazzjoni għall-Ewwel Tqarbina se jkun hawn il-qrar għall-ġenituri u għat-tfal, l-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa mis-6.00pm ’il quddiem u s-Sibt filgħodu mit-8.00am sal-10.00am.

Laqgħat Gruppi Kelma tal-Ħajja u Padre Pio

It-Tlieta 14 ta’ Mejju jiltaqa’ l-grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-9.30am għand is-sorijiet. Filgħaxija ssir il-laqgħa tal-Grupp ta’ Padre Pio li tibda fis-6.00pm bir-Rużarju.

Festa ta’ Pentekoste

Nhar is-Sibt 18 ta’ Mejju, lejlet il-festa ta’ Pentekoste, l-Isqfijiet tagħna jistednuna ningħaqdu magħhom għal mument ta’ talb aħna u niċċelebraw l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja. Din iċ-ċelebrazzjoni se ssir fil-Knisja ta’ San Publiju fil-Furjana u tibda fis-7.30pm.

Dawk li għandhom xi anzjani li jixtiequ jiġu għall-quddiesa speċjali għalihom fil-ġimgħa tal-festa, it-Tlieta 28 ta’ Mejju fl-10.00am, u għandhom bżonn trasport, nitolbu lil xi ħadd mill-familjari jagħtuna isimhom fis-Sagristija. Dawk ukoll li għandhom xi qraba emigranti li se jkunu fostna fil-jiem tal-festa nitolbuhom ukoll li jgħaddu l-ismijiet tagħhom fis-sagristija.

Ġabra Speċjali

Il-Ġabra Speċjali li saret is-Sibt u l-Ħadd li għadda għall-ħtiġijiet tal-Knisja kienet ta’ €1,914. L-għajnuna u s-sostenn tagħkom huma apprezzati dejjem, speċjalment issa li riesqa l-festa. Nirringrazzjawkom.

Nitolbu għal oħtna Marija Dimech u llum niftakru wkoll b’mod speċjali fl-ommijiet kollha li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Nitolbu wkoll għall-ommijiet kollha biex il-Mulej iseddaq il-vokazzjoni għolja tagħhom.