Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena ‘B’

Quddiesa ta’ Ringrazzjament

Il-Quddiesa ta’ Ringrazzjament fl-okkażjoni tat-tmiem tal-Parrokkat tal-Arċipriet Fr Daniel Cardona se ssir nhar il- Ħadd li ġej, 17 ta’ Ottubru 2021 fis 7.00pm. Kulħadd mistieden.

Il-Handover toqrob fi tmiema matul dawn il-ġranet. Għaldaqstant tajjeb tieħdu nota tal-mobile number tal-Arċipriet il-Ġdid, Fr.Albert Buħaġiar, +356 79080506.

Kunsill Pastorali Parrokkali

Il-Kunsill se jiltaqa’ nhar it-Tnejn, fis-7.30pm. Il-membri mħeġġa li jattendu.

Laqgħa Padre Pio

Nhar it-tlieta jmiss il-laqgħa ta’ San Piju fil-5pm u tibda bil-quddiesa minn Dun Frans Bonnici, fil-knisja Arciprietali.

Leave a Reply