Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Quddiesa fis-Sala Parrokkjali

Minħabba li fid-9.30am se jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Griżma, fl-10.00am se ssir quddiesa fis-Sala Parrokkjali (Domus).

Laqgħa Grupp Padre Pio

Nhar it-Tlieta, 11 ta’ Ottubru, jmiss il-laqgħa l-Grupp ta’ Padre Pio. Il-laqgħa tibda fl-4.30pm u tkun tinkludi l-quddiesa. Imexxi l-laqgħa Fr Philip Cutajar.

Katekiżmu

It-tagħlim tal-katekiżmu għall-bniet fiċ-Ċentru tad-Duttrina tal-Azzjoni Kattolika u fil-Museum tal-bniet jibda minn nhar it-Tnejn li ġej, 10 ta’ Ottubru. Il-katekiżmu fil-Museum tas-subien beda matul il-ġimgħa li għaddiet. Inħeġġu lill-ġenituri biex jieħdu lil uliedhom għat-tagħlim tal-katekiżmu b’mod regolari.

L-Ewwel Tqarbina

Is-sena d-dieħla se tkun iċċelebrata l-Ħadd, 28 ta’ Mejju – fid-9.30am is-subien u fil-5.00pm il-bniet.

Ħinijiet u postijiet tal-quddies

Mill-weekend li ġej se jibda jsir quddies fiż-żoni:

  • Ħal Mula, is-Sibt fis-7.00pm;
  • Tal-Grazzja, is-Sibt fit-8.00pm;
  • Ħal Muxi, il-Ħadd fit-8.00am.

Rettur ġdid tas-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu’

Nirringrazzjaw lil Mons. Vincenz Cachia li għal dawn l-aħħar ħames snin kien Rettur tas-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu’. Insellmu u nilqgħu fostna lil Mons. Anton Cassar li se jkun ir-Rettur il-ġdid ta’ din il-knisja.

Ġbir b’riżq il-Parroċċa

Il-ġbir li sar fil-quddies is-Sibt u l-Ħadd li għadda b’riżq il-knisja kien ta’ €1,470. Nirringrazzjawkom dejjem tal-għajnuna u s-sostenn li tagħtu lill-knisja.

Coffee Morning

It-Tlieta, 18 ta’ Ottubru, se jsir coffee morning b’riżq il-knisja. Biljetti mingħand il-membri tal-grupp tal-fundraising.

Nitolbu għal ħuna Louis Zammit, li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply