Tnax-il Ħadd matul is-Sena A

L-Offerta ta’ San Pietru

Dan il-weekend qed issir il-Ġabra magħrufa bħala l-“Offerta ta’ San Pietru”. B’din il-ġabra nkunu qegħdin nuru l-imħabba tagħna lejn il-Papa Franġisku u ngħinuh biex ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu ta’ Ragħaj tal-Knisja Universali permezz ta’ għotjiet ta’ karità mad-dinja kollha, b’mod speċjali ma’ dawk milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra. Monsinjur Arċisqof iħeġġiġna biex inkunu ġenerużi u nuru l-għaqda tagħna mal-Papa. Għaldaqstant il-ġbir kollu tal-quddies ikun għal dan il-għan.

Quddiesa tal-Ħadd filgħaxija

Navżaw li l-quddiesa tal-5.30pm ta’ filgħaxija nhar ta’ Ħadd se tieqaf mis-17 ta’ Lulju li ġej. Issir biss meta jkun avżat li se ssir quddiesa li fiha jkun se jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija.

Flimkien(fuljett)

Intom u ħerġin nistednukom tieħdu magħkom kopja tal-Flimkien (Ħarġa ta’ Ġunju – Lulju) minn ħdejn il-bibien tal-knisja.

Nitolbu għal ħutna Francesca Ciantar u Nazju Abela, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem: Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply