Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Attivita’ għat-Tfal

Nhar il-Ħamis ikollna l-attivita’ għat-tfal kollha minn Year 1 sa Year 5 bl-isem ta’ Darna d-Dinja. L-attivita’, li se tinkludi quddiesa, krafts u logħob, se ssir fiċ-Ċentru Ta’ Warda mill-5.30pm sas-7.30pm. Dawk il-ġenituri li jixtiequ li uliedhom jattendu huma mitluba li jinkitbu fis-sagristija.

Parrinu/a għal Griżma tal-Isqof

Nerġgħu nfakkru dwar l-għażla tal-parrinu jew parrina għal dawk li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof f’Ottubru li ġej. Il-ġenituri qegħdin jiġu infurmati miċ-ċentri. Min jixtieq aktar informazzjoni jew ma jirċevix permezz ta’ email miċ-Ċentri tad-Duttrina jista’ jkellimna fis-sagristija.

Nitolbu għal ħutna Paul Cilia u Philip Vella, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply