Wieħed u għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Magħmudija

Il-Ħadd, 27 ta’ Awwissu fil-5.30pm ikun hawn quddiesa li fiha jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija. 

Adorazzjoni

Il-Ġimgħa, 1 ta’ Settembru, l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddiesa tas-7.00am ikun hawn adorazzjoni fis-skiet sa qabel il-quddiesa tat-8.00am. Filgħaxija fis-6.00pm ikun hawn nofs siegħa adorazzjoni minflok dik li s-soltu ssir nhar ta’ Ħamis. 

Festa tat-Twelid tal-Madonna

Fit-8 ta’ Settembru, festa tat-Twelid tal-Madonna, se jsir pellegrinaġġ għas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Tluq fis-7.00pm. Min hu interessat ikellem lil Maria Cardona. 

Reffiegħa vara tad-Duluri

Dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vara tad-Duluri jew jagħmlu forċina waqt il-purċissjoni li se ssir fis-17 ta’ Settembru huma mitluba li jinkitbu fis-Sagristija. 

Laqgħa “Encountet”

Infakkru fil-laqgħa li se ssir nhar il-Ġimgħa, fit-8.00pm, fiċ-Ċentru Ta’ Warda bl-isem “Encounter” għall-barranin li qegħdin jgħixu fil-parroċċa tagħna. Jekk hawn min jaf b’xi barranin li jgħixu fil-qrib tiegħu, ikun apprezzat li tmexxu l-kelma magħhom.   

On Friday 1st September, at 8.00pm, there will be a meeting entitled     “Encounter” for foreigners residing in our parish at Ta’ Warda Centre. We invite all foreigners to meet, get to know each other as one community and voice their suggestions to the parish. Foreigners interested may talk to the helpers who will be at the back of the church after Mass. 

Nitolbu għal oħtna Dolores Cilia, li għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. 

Leave a Reply