Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena ‘B’

Griżma ta’ l-Isqof

Il-Griżma tal-Isqof  se tkun iċċelebrata f’dawn il-ġranet:

  • L-ewwel Grupp tas-Subien: 2 ta’ Ottubru fis-7.00pm
  • It-tieni Grupp tas-Subien : 3 ta’Ottubru fid-9.00am
  • Bniet li kienu jmorru l-Azzjoni Kattolika: 3 ta’ Ottubru fil-5.00pm
  • Bniet li kienu jmorru il-Mużew tal-Bniet: 10 ta’ Ottubru fil-5.00pm

Il-Kresimandi huma mitluba li jagħżlu l-parrini. Il-parrini jridu jimlew dikjarazzjoni tal-fidi tagħhom. Dawn id-dikjarazzjonijiet jistgħu jinġabru kemm mill-Uffiċċju, kif ukoll mis-Sagrsitija jew minn għand il-kappillan ta’ fejn joqgħodu.

Dawk it-tfal li huma entitolati li jagħmlu il-Grizma mitluba li jikkonfermaw dan mall- katekisti tagħhom. Fil-ġranet li ġejjin se nagħtu iktar informazzjoni għall-laqgħat li se jsiru għall-ġenituri, parrini u għall-kresimandi.

Reġistrazzjoni għall-Katekiżmu

Infakkru fir-reġistrazzjonijiet tat-tfal li s-sena d-dieħla se jagħmlu l- Ewwel Tqarbina. Tfal ta’ ħames snin  għalissa ma jirreġistarawx. Min ikollu xi diffikulta’ hu mitlub li jkellem lill-Arċipriet.

Ħinijiet tal-Uffiċju Parrokkjali

Infrakku li l-Uffiċċju Parrokkjali li jinstab f’ Misraħ L-Isptar qed jiftaħ: It-Tlieta mid-9.30am sal 11.30am u  il-Ġimgħa mill-430pm sas-6.00pm

Użu tal-maskri fil-knisja

Navżaw li l-maskri għandhom jibqgħu jintlibsu fil-Knisja u jintlibsu sew. Hemm bżonn nibqgħu inħarsu saħħet xulxin.

Nitolbu għal ħuna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem matul din il-ġimgħa: Paul Fenech…. Agħtih O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem.

Leave a Reply