Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Attivita’ għat-Tfal

Nhar il-Ħamis 1 ta’ Settembru bħala parroċċa se nkunu qed norganizzaw attivita’ oħra għat-tfal kollha minn Year 1 sa Year 5 bl-isem ta’ Darna d-Dinja. L-attivita’, li se tinkludi quddiesa, krafts u logħob, se ssir fiċ-Ċentru Ta’ Warda mill-5.30pm sas-7.30pm. Dawk il-ġenituri li jixtiequ li uliedhom jattendu huma mitluba li jinkitbu fis-sagristija.

Griżma tal-Isqof 2022

Il-ġenituri tal-adolexxenti li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof f’Ottubru din is-sena qegħdin jiġu nfurmati miċ-ċentri dwar l-għażla tal-parrinu jew parrina. Min jixtieq aktar informazzjoni jew ma jirċevix permezz ta’ email miċ-Ċentri tad-Duttrina jista’ jkellimna fis-sagristija.

Xogħol ta’ Restawr fil-Parroċċa

Bħalma tistgħu taraw qed jintrama scaffolding quddiem il-prospettiva tal-artal tal-Erwieħ biex isir tindif u restawr, waqt li fil-ġranet li ġejjin il-kwadru tal-Erwieħ għandu jittieħed għar-restawr. Ix-xogħol ta’ restawr fuq il-koppla minn barra għaddej b’ritmu tajjeb. Id-donazzjonijiet li ngħataw għal dan il-proġett laħqu s-somma ta’ €18,560. Nirringrazzjaw lil kull min ta s-sehem tiegħu.

Nitolbu għal ħutna Giuseppa Ferranti u Saviour Cortis, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply