Author: admin

It-Tielet Ħadd tar-Randan – Sena B

Kors ta’ Eżerċizzi għal kulħadd Se jkun organizzat fil- Knisja Arċipretali jibda’ t-Tnejn, 8 ta’ Marzu, wara il-quddiesa tas-6.30pm. Imexxi dan il-Kors Fr Reuben Micallef, Kappillan ta’ Pembroke. Ġabra għas-Seminarju Fi Tmiem il-Ġimgħa li ġejja se ssir il-ġabra b’risq is-Seminarju. Is-Seminarju huwa l-post fejn jitħejjew is-saċerdoti ta’ għada. Dejjem kellna għal qalbna dan il-post. Għalhekk […]

It-Tieni Ħadd tar-Randan – Sena B

Eżerċizzi Spiritwali Għall-Koppji Jibdew minn nhar it-Tnejn li ġej, fil- Knisja Arċipretali wara il-Quddiesa tas-6:30pm. Il-kors se jmexxieħ Fr Brendan Gatt. Inħeġġu lill-koppji biex ma jitilfux dan il-kors ta’ eżercizzi. Kors ta’ Eżerċizzi Għal Kulħadd Dan il-kors se jkun organizzat fil-Knisja Arċipretali bejn it-8 u t-12 ta’ Marzu, wara il-quddiesa tas-6:30pm. Imexxi dan il-kors Fr […]

L-Ewwel Ħadd tar-Randan – Sena B

Eżerċizzi Spiritwali Għall-Koppji Bejn 1 u 5 ta’ Marzu2021, se jiġi organizzat kors ta’ Eżerċizzi Spiritwali għall-Koppji. Il-Kors se jmexxih Fr Brendon Gatt. Inħeġġu lill-koppji biex ma jitilfux dan il-Kors ta’ eżerċizzi. L-Ewwel Tqarbina 2021 L-Ewwel tqarbina din is-sena se ssir fuq zewġt Ħdud: 30 ta’ Mejju 2021 u 6 t’ Gunju 2021. L-Ewwel Tqrbina għat-tfal […]