Author: admin

Sittax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Adorazzjoni It-Tlieta fl-10.00am ikun hemm l-Adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet. Il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni fis-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali, qabel il-quddiesa, bit-tema tal-Liturġija tal-Ħadd. Attivita’ għat-Tfal Il-Ħamis, 28 ta’ Lulju bħala Parroċċa se nkunu qed norganizzaw attivita’ għat-tfal kollha minn Year 1 sa Year 5 bl-isem ta’ Xibka ta’ Mħabba. L-attivita’, […]

Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Kors ta’ Kana Infakkru lil dawk l-għarajjes li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin li huwa meħtieġ li jagħmlu l-Kors ta’ Kana. Idealment dan il-kors isir sentejn qabel it-tieġ. Fil-parroċċa tagħna l-kors se jibda nhar it-Tlieta, 27 ta’ Settembru, u jkompli matul ix-xahar ta’ Ottubru. Dawk il-koppji li jixtiequ jirreġistraw għall-kors huma mitluba li jiġu fl-Uffiċċju […]

Erbatax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Quddiesa waħda nhar ta’ Ħadd Infakkru li minn dan il-Ħadd filgħaxija jibda jkun hawn quddiesa waħda, dik tas-7.00pm. Ma jkunx hawn il-quddiesa tal-5.30pm. Offerta għall-Papa Il-ġbir li sar il-Ħadd li għadda bħala Offerta għall-Papa laħaq is-somma €1,942. B’din il-ġabra, li ssir mad-dinja kollha fil-Knisja, il-Papa jkun jista’ jifrex il-ħidma tiegħu ta’ karita’ ma’ dawk milqutin […]

It-Tlettax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Festa tal-Visitazzjoni Il-Ħadd, 26 ta’ Ġunju, ser tiġi ċċelebrata l-festa tal-Viżitazzjoni, fil-kappella ta’ Wied Qirda. Ikun hemm quddiesa fis-6.00pm. Il-Kappella tkun miftuħa għall-pubbliku fil-5.00pm. Adorazzjoni Nhar il-Ġimgħa, l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, wara l-quddiesa tas-7.00am ikun hawn ħin ta’ Adorazzjoni fis-skiet li tagħlaq bil-Barka Sagramentali qabel il-quddiesa tat-8.00am. Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’ Il-Ġimgħa niċċelebraw il-Festa tal-Qalb […]

Solennita’ ta’ Corpus Domini – Sena Ċ

Corpus Domini Qegħdin niċċelebraw is-Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (Corpus Domini). Filgħaxija (il-Ħadd) fis-6.00pm, issir quddiesa solenni u wara toħroġ il-purċissjoni bl-Ewkaristija li tgħaddi minn Triq il-Parroċċa, Triq San Ġużepp, Triq Sidtna tal-Anġli, Triq il-Kbira u Misraħ San Filep. Inħeġġiġkom biex nieħdu sehem fil-purċissjoni b’qima u b’imħabba lejn Ġesu’ Ewkaristija. Il-Ħadd filgħaxija l-quddiesa tas-7.00pm ma […]

Solennita’ tat-Trinita’ Mqaddsa – Sena Ċ Festa tal-Patrun tagħna San Filep

Festa tal-Patrun tagħna San Filep Qed niċċelebraw il-Festa tal-Patrun tagħna San Filep. Fit-8.00am, issir il-Quddiesa Konċelebrata Solenni tal-Festa, immexxija minn Mons. Frans Bonnici, bil-paniġierku mill-Kanonku Michael Galea. Fil-5.30pm, Għasar bil-quddiesa u fis-7.00pm tibda ħierġa l-Purċissjoni. Imexxi l-Kanonku Jesmond Grech. Il-purċissjoni tidħol lura fil-Knisja fl-10.30pm. Laqgħa Padre Pio It-Tlieta, 14 ta’ Ġunju fl-4.30pm, ikun imiss laqgħa […]

Solennita’ ta’ Pentecoste – Sena Ċ

Bidu tal-Festa ta’ San Filep Il-Ħadd, 5 ta’ Ġunju, nagħtu bidu għall-festa bil-ħruġ solenni tal-istatwa ta’ San Filep. Il-ħruġ isir wara il-quddiesa tas-7.00pm. Quddiesa Speċjali It-Tnejn, 6 ta’ Ġunju fit-7.45pm, Quddiesa għaż-żgħażagħ fuq iz-zuntier tal-Knisja. It-Tlieta, 7 ta’ Ġunju  fid-9.30am, quddiesa għall-morda u l-anzjani. Fil-5.00pm, Quddiesa speċjali għat-tfal. It-tfal huma mħeġġa jiktbu talba lil San […]

Tlugħ il-Mulej fis-Sema – Sena Ċ

L-Ewwel Tqarbina Il-Ħadd, 29 ta’ Mejju, fid-9.30am ikun hawn l-aħħar grupp ta’ tfal li jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Il-quddiesa tal-10.00am se ssir fis-Sala Dun Mikiel Xerri (id-Domus). Pellegrinaġġ mill-Leġjun ta’ Marija Nhar it-Tnejn 30 ta’ Mejju, il-Leġjun ta’ Marija se jorganizza pellegrinaġġ u quddiesa fil-kappella tal-Viżitazzjoni f’Wied Qirda. Il-pellegrinaġġ jibda fis-6.00pm minn ħdejn l-istatwa tal-Madonna ta’ Lourdes, […]

Is-Sitt Ħadd tal-Għid – Sena Ċ

L-Ewwel Tqarbina Matul dawn il-ġranet, 124 tifel u tifla se jkunu qegħdin jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Nifirħu lil dawn il-membri żgħar tal-komunità tagħna f’din l-okkażjoni tant sabiħa għalihom, għall-familji tagħhom u għall-parroċċa tagħna. Xieraq nitolbu għalihom ħalli jkomplu jitħeġġu fl-imħabba lejn Ġesù Ewkaristija. Minħabba li l-Ħadd filgħodu fid-9.30am se jkun hawn ukoll quddiesa tal-Preċett tat-tfal, il-quddiesa […]

Il-Ħames Ħadd tal-Għid – Sena Ċ

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja It-Tlieta, 17 ta’ Mejju, fid-9.30am jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fis-Sala għand is-Sorijiet. Fl-10.00am ikun hemm l-adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet. Adorazzjoni Il-Ħamis fis-6.30pm ikun hawn l-adorazzjoni bit-tema tal-liturġija tas-Sitt Ħadd tal-Għid. L-Ewwel Tqarbina Is-Sibt li ġej fis-6.00pm ikollna l-Ewwel Tqarbina. Minħabba li l-Knisja se tkun […]