Author: admin

It-Tmien Ħadd matul is-Sena Ċ

Randan Nhar l-Erbgħa, 2 ta’ Marzu, nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes bi tħejjija għall-Festi tal-Għid. Fil-quddies kollu ssir iċ-ċerimonja tat-tqegħid tal-Irmied. Fil-5.00pm se ssir quddiesa animata għat-tfal u l-ġenituri. Fis-6.00pm tibda ċelebrazzjoni ta’ talb u adorazzjoni fil-bidu tar-Randan.  Fis-6.30pm quddiesa konċelebrata li fiha wkoll isir it-tqegħid tal-Irmied. Infakkru li dakinhar huwa jum ta’ sawm u astinenza. […]

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena Ċ

Adorazzjoni fil-Knisja Parrokjali Il-Ħamis 24 ta’ Frar, fis-6.00pm jkun hemm adorazzjoni qabel il-quddiesa bit-tema tal-liturġija tal-Ħadd. Laqgħa għall-Adolexxenti (Form 2) Il-Ħamis 24 ta’ Frar, fis-7.00pm ikun hemm laqgħa għall-adolexxenti li qiegħdin Form 2, fiċ-Ċentru Ta’ Warda. Min jixtieq jingħaqad ma’ dan il-grupp jista’ jattendi għal-laqgħa ta’ nhar il-Ħamis. Il-grupp taż-Żgħażagħ tal-Leġjun ta’ Marija Dan il-grupp […]

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena Ċ

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja Nhar it-Tlieta, 15 ta’ Frar, jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja, fid-9.30am, fis-sala taħt l-Uffiċċju Parrokkjali. Quddiesa għall-Miżżewġin Nhar l-Erbgħa, il-Kummissjoni Familja tal-Parroċċa, flimkien mal-Azzjoni Kattolika Adulti, qed tistieden lill-koppji miżżewġin għall-quddiesa tas-6.30pm, organizzata b’mod speċjali għalihom. Dawk il-koppji li qed jiċċelebraw xi anniversarju speċjali miż-żwieġ tagħhom huma mistiedna li jidħlu fis-sagristija u […]

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena ċ

Adorazzjoni fil-Kappella ta’ San Ġużepp It-Tlieta, 8 ta’ Frar, fl-10.00am issir Adorazzjoni fil-Kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet, immexxija mis-Soċju tal-MUSEUM Joe Fenech. Laqgħa grupp Padre Pio It-Tlieta, 8 ta’ Frar, fl-4.30pm jiltaqa’ l-Grupp ta’ Padre Pio. Il-laqgħa tibda bil-quddiesa. Imexxi l-laqgħa Fr Philip Cutajar. Laqgħa għall-adolexxenti It-Tlieta, 8 ta’ Frar, fis-7.00pm imiss laqgħa oħra […]

Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena Ċ

Festa tal-Kandlora Nhar l-Erbgħa 2 ta’ Frar nagħmlu l-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej, magħrufa bħala l-Kandlora. Fis-6.30pm ikun hawn quddiesa kantata u fiha jsir it-tberik tax-xemgħa. Adorazzjoni Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni fis-6.00pm qabel il-quddiesa bit-tema tal-liturġija tal-Ħadd. Adorazzjoni tal-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar Il-Ġimgħa, l-Ewwel Ġimgħa tax-xaħar, wara l-quddiesa tas-7.00am se jkun hawn adorazzjoni quddiem l-Ewkaristija, li tintemm […]

It-Tielet Ħadd matul is-Sena Ċ

Laqgħat għaż-Żgħażagħ fiċ-Ċentru ta’ Warda Nhar l-Erbgħa se jerġgħu jibdew il-laqgħat tal-Grupp taż-Żgħażagħ li għalihom mistednin żgħażagħ minn Form 3 (Year 9) ’il fuq. Il-laqgħa tibda fis-7.30pm fiċ-Ċentru Ta’ Warda. Se nibdew ukoll grupp ġdid għall-adolexxenti li rċevew il-Griżma tal-Isqof f’Ottubru li għadda, jiġifieri dawk li twieldu fis-sena 2009 (Form 2). L-ewwel laqgħa għal dan […]

It-Tieni Ħadd matul is-Sena Ċ

Għaqda Nsara Nhar it-Tlieta, 18 ta’ Jannar, tibda l-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda tal-Insara. Ejjew matul din il-ġimgħa, li tiġi mfakkra mad-dinja kollha, nitolbu sabiex il-knejjes insara differenti jkunu dejjem iżjed ħaġa waħda bejniethom. Il-Ħadd, 23 ta’ Jannar , fil-quddiesa tal-10.00am se niftakru u nitolbu għall-Għaqda tal-Insara. Nistiednu lill-familji bit-tfal sabiex jattendu.  Laqgħa Grupp tal-Kelma tal-Ħajja […]

Festa tal-Magħmudija tal-Mulej – Sena Ċ

Adorazzjoni fil-Kappella ta’ San Ġużepp Nhar it-Tlieta fl-10.00am se terġa’ tibda ssir l-Adorazzjoni fil-Kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet, immexxija mis-soċju tal-MUSEUM Joe Fenech. Laqgħa tal-Grupp Padre Pio It-Tlieta fl-4.30pm imiss laqgħa oħra tal-Grupp ta’ Padre Pio li tinkludi quddiesa. Imexxi l-laqgħa Fr Philip Cutajar. Adorazzjoni fil-Parroċċa Il-Ħamis ikollna l-adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat fis-6.00pm qabel […]

Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej – Sena Ċ

Quddiesa Speċjali għaż-Żgħażagħ Il-Ħadd, 2 ta’ Jannar, ikollna quddiesa b’mod speċjali għaż-żgħażagħ fis-7.00pm fil-Knisja Arċipretali. Nistiednu liż-żgħażagħ kollha tal-parroċċa tagħna sabiex jieħdu sehem.  Ġbir għall-karita’ Il-ġabra li saret b’riżq id-Dar tal-Providenza fil-Knisja Arċipretali u fis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù laħqet somma sabiħa. L-offerti ta’ flus li ngħataw b’riżq id-dar tat-tfal St. Rita Home, immexxija mis-sorijiet Ursolini, […]

Festa tal-Familja Mqaddsa – Sena Ċ

Kwaranturi Minn nhar l-Erbgħa 29 ta’ Diċembru sal-aħħar tas-sena jkollna l-Kwaranturi fil-Knisja Arċipretali. Fit-8.30am issir l-espożizzjoni solenni tal-Ewkaristija sa nofsinhar. Filgħaxija fil-5.00pm ikun hawn siegħa adorazzjoni fis-skiet u fis-6.00pm tingħad it-talba tal-Għasar. Nhar il-Ġimgħa filgħaxija l-quddies ikun bħas-Sibt, jiġifieri fil-5.00pm u fis-6.30pm, b’din tal-aħħar tkun quddiesa solenni ta’ radd il-ħajr lil Alla fl-għeluq tas-sena. Fiha […]