Author: admin

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent – Sena Ċ

Tberik tal-Bambini Il-Ħadd, 19 ta’ Diċembru, fil-quddiesa tal-10.00am se jsir it-tberik tal-Bambini. Inħeġġu l-familji bit-tfal sabiex jattendu. Novena tal-Milied Matul din il-ġimgħa fil-quddiesa ta’ filgħaxija nkomplu bin-Novena tal-Milied u fi tmiem il-quddiesa ssir ċelebrazzjoni qasira tan-Novena li tintemm bil-Barka Sagramentali. Laqgħa tal-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja Nhar it-Tlieta jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-9.15am fil-kamra ta’ wara ċ-Ċenaklu. […]

It-Tielet Ħadd tal-Avvent – Sena Ċ

Laqgħa tal-Grupp Padre Pio Nhar it-Tlieta fil-Knisja Arċipretali jkun hawn il-laqgħa tal-Grupp Padre Pio li tibda bil-quddiesa fl-4.30pm. Novena tal-Milied Nhar l-Erbgħa nagħtu bidu għan-Novena tal-Milied. Il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun bis-sehem tal-Kor Parrokkjali u animata minn gruppi u għaqdiet tal-parroċċa. Fi tmiem il-quddiesa ssir ċelebrazzjoni qasira tan-Novena li tintemm bil-Barka Sagramentali. Programm tal-Festi tal-Milied Intom […]

It-Tieni Ħadd tal-Avvent – Sena Ċ

Laqgħa Kunsill Pastorali Parrokjali Nhar it-Tnejn, 6 ta’ Diċembru jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7.00pm. Festa tal-Kunċizzjoni Nhar l-Erbgħa 8 ta’ Diċembru niċċelebraw is-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Għalkemm mhix festa kmandata, ikun jixraq li nieħdu sehem fil-quddiesa. Dakinhar fis-7.30am u fis-6.00pm se tingħad it-talba tar-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat. Il-quddies fil-Knisja Arċipretali ikun bħal nhar ta’ xogħol. Kunċert […]

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent – Sena Ċ

Bidu tal-Avvent Fil-bidu ta’ dan iż-żmien tal-Avvent fil-quddiesa ta’ nhar il-Ħadd fl-10.00am, isir it-tberik tal-girlanda tal-avvent. It-tfal huma mistiedna jġibu l-girlanda  magħhom ħalli titbierek. Intenzjonijiet tal-Quddies Dawk li jixtiequ jiktbu xi quddies għall-qraba tagħhom bejn Jannar u Ġunju tas-sena li ġejja, huma mitluba jidħlu fis-sagristija u jkellmu lis-saċerdoti. Il-prattika fil-parroċċa tagħna hija li fil-quddiesa ta’ […]

Erbgħa u Tletin Ħadd matul is-Sena ‘B’

Festa Kristu Re Il-Ħadd, 21 ta’ Novembru, niċċelebraw il-Festa ta’ Kristu Re fuq livell djoċesan. Monsinjur Arċisqof se jmexxi ċ-ċelebrazzjoni ta’ talb li tibda fil-5.00pm, fil-Bażilika ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. Għada (illejla) fl-okkażjoni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ imniedi mill-Papa Franġisku, qed nistiednu b’mod speċjali liż-żgħażagħ għall-quddiesa tas-7.00pm fil-knisja Arċipretali, li se tkun animata b’mod speċjali […]

Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena ‘B’

Laqgħa Kunsill Pastorali Parrokjali Nhar it-Tnejn jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7.00pm. Assemblea Djoċesana Nhar il-Ħamis se ssir l-Assemblea Djoċesana taħt it-tmexxija ta’ Monsinjur Arċisqof. Din l-Assemblea hija parti mill-proċess ta’ tiġdid fl-Arċidjoċesi Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed. Nitolbu ħalli din il-laqgħa, bir-rappreżentanza tal-oqsma differenti tal-Knisja f’Malta, tħalli frott fil-ħidma pastorali tal-Knisja. Adorazzjoni Il-Ħamis fis-6.00pm, fil-Knisja Arċipretali […]

Tnejn u tletin Ħadd matul is-Sena ‘B’

Ċerimonja tal-Pussess Il-Ħadd, 8 ta’ Novembru, jkollna l-quddiesa u ċ-ċerimonja tal-pussess, immexxija minn Monsinjur Arċisqof fis-6.00pm. Banda magħmula bis-sehem tat-tliet soċjetajiet mużikali tal-parroċċa se tkun qed tilqa’ lill-Arċipriet fuq iz-zuntier fil-5.30pm u aktar tard lil Monsinjur Arċisqof. Nappellaw sabiex kulħadd jilbes il-maskra u nżommu d-distanza soċjali. Fuq iz-zuntier se jkun hemm xi siġġijiet u screen […]

Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena ‘B’

Il-Festa tal-Qaddisin u l-Mejtin kollha Nhar it-Tnejn, 1 ta’ Novembru, niċċelebraw il-Festa Solenni tal-Qaddisin kollha. Fis-6.30 ta’ filgħaxija ssir konċelebrazzjoni bis-sehem tal-Kor Parrokkjali. Nhar it-Tlieta 2 ta’ Novembru niċċelebraw it-Tifkira tal-Mejtin Kollha. Dakinhar il-quddies se jkun kull nofs siegħa. Nibdew mis-sitta ta’ filgħodu u l-aħħar quddiesa toħrog fit-8.30am. Fis-6.30 ta’ filgħaxija jkollna quddiesa konċelebrata solenni. […]

Tletin Ħadd matul is-Sena ‘B’

Jum il-Missjoni Dan il-Ħadd qed niċċelebraw JUM IL-MISSJONI. Ningħaqdu ma’ ħutna nsara fid-dinja kollha fit-talb għall-ħidma Missjunarja li ssir mill-Knisja fid-dinja. Infakkru li l-ġbir kollu li se jsir f’dan il-weekend, se jkun kollu għall-Missjoni. Xieraq li ngħinu bl-offerti tagħna. Bħal dejjem inħeġġukom sabiex tkunu ġenerużi. L-envelops li tqassmu fi djarna tistgħu iġibuhom il- Knisja. Rużarju […]

Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena ‘B’

Quddiesa ta’ RingrazzjamentQuddiesa ta’ Ringrazzjament fl-okkażżjoni tat-tmiem tal-Parrokkat tal-Arċipriet Fr DanielCardona se tiġi iċċelebrata il- Ħadd 17 ta’ Ottubru, fis-7.00pm. Kulħadd huwa mistieden. Fr Albert Buħagiar – Amministartur ParrokkjaliMinn nhar it-Tnejn, 18 ta’ Ottubru, Fr Albert se jieħu l-amminsitrazzjoni tal- Parroċċa f’idejh.Infakkru li għaldaqstant dak li għandu x’jaqsam mall-Parroċċa mportanti li tkellmu lil FrAlbert, l-Arċipriet […]